Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus(covid-19). Smittspridningen är mycket hög i landet. Fokus ligger på att fördröja den och skydda de äldsta och sköraste. Här hittar du även lokal information.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom
  Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. 

  Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola

 • Avstå fysiska kontakter 
  Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus. 

 • Tvätta händerna ofta
  Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Res ansvarsfullt
  Minimera fysisk kontakt, håll avstånd (även utomhus), undvik folksamlingar

Var källkritisk

Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar. Strategin är att plana ut kurvan så att sjukvården klarar situationen och skydda den stora riskgruppen som är 70 år och äldre. 

Information från Sunne kommun

Vi uppdaterar sunne.se varje vardag och vid behov.
Sidan "Corona dag för dag, Sunne" uppdaterar vi varje vardag.
Alla nyheter om coronaviruset visas på sidan "Nyheter om coronaviruset"
Vi använder också Facebook regelbundet för viktiga budskap.

I Sunne kommun finns en stab med ledning och nyckelpersoner upprättad inom vård och omsorg. Staben hanterar och värderar den information som finns och planerar för den långsiktiga personalförsörjningen inom verksamheten. Kommunens uppgift är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper. 

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Ring 1177 om du har varit i kontakt med smittan och har symtomBesök inte någon vårdinrättning, kontakta alltid 1177 först.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset, det är det nationella informationsnumret. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 112 vid akut tillstånd

Röda Korsets stödtelefon

Other languages

Current information and answers to frequently asked questions:
folkhalsomyndigheten.se/covid-19

WHO:s webbsite with information in English

Important telephone numbers

Call 113 13, for general questions about COVID-19

Call 1177, for healthcare advice

Call 112, at life-threatening situations

Call 08-123 680 00, National phone line in other languages about Covid-19. Open between 9-12 am and 1-3 pm Monday to Friday. 

Arabic, dari, somali and tigrinyan and more languages call 010-831 20 10 for general information about Corona. The telephone service is open between 10-12. 

Important information - avoid getting together during holidays