Valresultat 2018

2018-09-10 Kommunvalet till vänster och riksdagsvalet till höger

Valdeltagandet i Sunne kommun var ovanligt stort och det var många förtidsröster. Så här röstade Sunne i kommun- och riksdagsvalet. Bilden ovan visar kommunvalet till vänster och Sunnes riksdagsval till höger.

Stapeln till vänster visar kommunvalet. Till höger ser du Sunnes riksdagsval.

 

Valnattsresultatet visar att Centern är det största partiet i kommunvalet i Sunne. Valdeltagandet var hela 84,1 procent och antal röster 8 944.

I valnattsresultatet för riksdagsvalet i Sunne är Socialdemokraterna största parti. Valdeltagandet är 85,6 procent och antal röster 8 765.

– Valarbetet gick bra, men det var en ovanligt lång process, säger Morgan Setherberg, valnämndens ordförande i Sunne kommun.

Varför valarbetet tog ovanligt lång tid, berättar Morgan Setherberg, beror framförallt på att många förtidsröstade, att det var ett stort valdeltagande och att Valmyndighetens webbplats var överbelastad.

Fler röster att räkna

Det återstår fortfarande röster att räkna. Det är bland annat utomlandsröster, förtidsröster från valdagen, 9 september, och röster som kommer med posten idag och imorgon.

Valresultatet beräknas vara helt fastställt i slutet av vecka 38.

Nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet

– Centern är åter det största partiet i Sunne kommun. Hur det nya styret blir återkommer vi till, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande.

Nya kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, då de har sitt första sammanträde. På det mötet väljs kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice och andre vice ordförande), revisorer samt ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Nya kommunstyrelsen tillträder 1 januari 2019. Övriga val och nämnder väljs av kommunfullmäktige i november. Då beslutar man också om budget för 2019.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar

Kommun- och riksdagsvalet i Sunne kommun

Bilden visar kommunvalet till vänster och riksdagsvalet till höger.