Söndag den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Vi lägger ut mer information på webben närmare valet och efter valet.

Länsstyrelserna utför den slutliga rösträkningen. Alla röster som räknats på valnatten räknas ännu en gång och länsstyrelserna redovisar även antal röster för alla partier samt personröster.

Resultaten publiceras på  Valmyndighetens webbplats (www.val.se) i takt  med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna. För länkar till bland annat Valmyndighetens webbplats, se under rubriken Länkar.

Valnämnden (se under rubriken Kontakt och rubriken Länkar) i varje kommun räknar de sena förtidsrösterna vid en  uppsamlingsräkning. Resultatet av uppsamlingsräkningen redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats. Även rösterna från  uppsamlingsräkningen transporteras sedan till länsstyrelserna för en andra  räkning.

När länsstyrelserna är färdiga med räkningen av samtliga röster för riksdagsvalet fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som  tar plats i riksdagen. 

Länsstyrelserna fastställer sedan resultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige. Samtliga val brukar vara  färdigräknade cirka två veckor efter valdagen. 

Vallokaler och förtidsröstning

I augusti lägger vi ut information om förtidsröstning och vilka vallokaler som gäller 2018.

Använd din rösträtt

Riksdagsval görs vart fjärde år. Ta vara på din demokratiska rättighet att rösta, vilket inte är självklart i hela världen. Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i exempelvis riksdagsval, landstingsval och folkomröstningar.

Till alla som finns med i röstlängden (alla som får rösta) skickas ett röstkort. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Rätt att rösta i allmänna val

Val till riksdagen

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet. För mer information se under rubriken Länkar.

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

För att få rösta i kommun- och landstingsfullmäktige ska du senast på valdagen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen/landstinget. Du ska vara svensk medborgare eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge. 

Även du som är medborgare i något annat land, än de som räknats upp ovan, har rätt att rösta. Du ska då ha varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen och vara folkbokförd i kommunen/landstinget.

Politiker i Sunne kommun

Du som får rösta i kommunvalet kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete. På sidan Så här styrs Sunne kommun, se under rubriken Länkar, finns information om nämnder, styrelser och valda ledamöter i Sunne kommun.

Valmyndigheten och valnämnden i Sunne

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet i Sverige som har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar. På valmyndighetens webbplats (se under rubriken Länkar) finns information om det svenska valsystemet, röstprocessen och valresultat.

Valnämnden i Sunne kommun är tillsatt för att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet och träder i kraft när det är val. Se under rubriken Kontakt och Länkar.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Kristina Hellberg
Valadministratör
E-post: kristina.hellberg@sunne.se
Tel: 0565-164 36
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne