I Sunne finns det två gymnasium, SG/Södra Viken och SG/Broby. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med vägledning och information om vilka möjligheter och konsekvenser olika kursval kan medföra.

Väg

I vår SYV-plan kan du läsa om olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter för gymnasiet. Du hittar den under rubriken Dokument.

Valet till gymnasiet

När du ska fatta beslut om ditt studie- och yrkesval (eller andra viktiga frågor i livet!) är det viktigt att du har

  • kunskap om dig själv (vem är jag? vad vill jag?)
  • kunskap om alternativen (vad finns det att välja på?)
  • kunskap om hur du väljer (hur bestämmer jag vilket alternativ som är bäst för mig?)

För att komma till klarhet i sådana frågor, kan du arbeta tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Vägledning är en process som hjälper dig att se dina värderingar och vad som är viktigt för dig.

Du kan ställa frågor till dig själv för att bli klar över hur du väljer bäst. Till exempel:

Vem är du? Vad är du duktig på? Vad vill du lära dig? Vad är lätt eller svårt för dig? Vad vill du jobba med så småningom? 

För att ditt val ska bli så genomtänkt som möjligt, är det bra om du vet mycket om dig själv. Så ta dig tid och fundera!

Har du frågor och funderingar kring utbildningar, yrken eller dina val är du välkommen att kontakta din studie- och yrkesvägledare. Du hittar kontaktinformation under rubriken Kontakt.

Kontakt

Karin Lundkvist
Studie- och yrkesvägledare gymnasiet
E-post: karin.lundkvist@sunne.se
Tel: 0565-168 06
Besök: Södra Viken
Adress: 35. Södra Viken, 686 80 Sunne

Barbro Ainegren
Studie- och yrkesvägledare, kurator, SYV och samordnare IM
E-post: barbro.ainegren@sunne.se
Tel: 0565-179 87
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Länkar