Som förälder känner man sig ibland väldigt ensam och villrådig. På de här sidorna hittar du råd, stöd och information om vad skolan, kommunen och du som förälder kan göra tillsammans för att skapa en trygg och trevlig uppväxt för ditt barn.

Till elevhälsan kan du vända dig för rådgivning, enklare sjukvård, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Läs mer om elevhälsan här

 

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Länkar