Busskort gymnasieelever

2020-10-12

Är du folkbokförd i Sunne kommun och går i gymnasiet kan du ansöka om busskort. Ansökan gör du hos din hemkommun. Busskortet gäller för ett läsår och ansökan ska göras innan skolstart. Utan busskort måste du själv betala resan.

Villkor för busskort

Värmlandstrafik

För att få busskort måste du uppfylla följande villkor:

  • Du ska studera på heltid och du får inte ha fyllt 20 år
  • Du ska ha minst sex kilometer resväg till skolan
  • Du får inte ha sökt inackorderingsbidrag

Sunne kommun följer ”Handbok för dagliga resor – gymnasieelever folkbokförda i Sunne kommun”.

Lämna in din ansökan senast den 1 augusti, innan läsåret har börjat

Blanketten "Ansökan om Värmlandskort/anslutningsbidrag till gymnasieskola" finns under rubriken dokument. Blanketten går också att hämta på expeditionen SG/Broby eller i receptionen på kommunkontoret

  • Fyll i blanketten och skicka den så fort som möjligt, dock senast den 1 augusti till:  37. SG/Broby, Exp., 686 80 SUNNE
  • När vi har fått din blankett godkännes/avslås ansökan. Vi mailar/ringer, så skriv tydligt.
  • Efter godkänd ansökan får eleven hämta sitt busskort på expeditionen SG/Broby, Svetsarevägen 2, Sunne.
    Busskortet måste hämtas personligen av dig som elev eller någon av dina vårdnadshavare. Kontakta Annalena Persson, tel 0565-179 00

Expeditionens öppettider:
måndag – torsdag kl 08.00-16.00 och fredag kl 08.00-14.00
Lunchstängt mellan kl 12.00-13.00.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Sunne Gymnasieskola/Broby
E-post: sgbroby@sunne.se
Tel: 0565-179 00
Besök: Svetsarevägen 2, 686 33 Sunne
Adress: Sunne Kommun, 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Annalena Persson
Elevadministratör
E-post: annalena.s.persson@sunne.se
Tel: 0565 - 179 00
Besök: Svetsarevägen 2, 686 33  Sunne
Adress: 37. SG/Broby, 686 80  Sunne