Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.

Det är viktigt att skolan tar tillvara på den möjlighet till utveckling och kraft som IKT kan erbjuda. Sunne kommuns vision är att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan och kunna förverkliga sina drömmar. Utöver denna allmänna vision har vi i verksamheterna ett särskilt fokus på koncentrationsproblematik, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt nyanlända elevers behov av anpassningar och kompensation för optimalt lärande. Vi är övertygade om att Skoldatatek är en satsning i rätt riktning för att öka lärande på allas villkor. Verksamheten är finansierad av Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Digitala läromedel erbjuder mångfald om de nyttjas rätt. Detta kräver kompetens och ett varierat utbud av tekniska hjälpmedel och programvaror. Vi ger eleven möjlighet att, tillsammans med vårdnadshavare få stöd och råd av oss för att prova ut individuella hjälpmedel. Arbetet sker oftast i samarbete med mentorer och specialpedagoger. Vår hållning är att tekniken i sig inte ska vara i fokus utan dess pedagogiska möjligheter.

Några av de tjänster som erbjuds elever är

  • Inläsningstjänst till alla elever (kurs- och skönlitteratur som ljud-/talbok online). Läs mer via länk i högerspalt
  • Programvaror och appar för dem med läs- och skrivsvårigheter
  • Tekniska hjälpmedel av olika slag
  • Ett Skoldatateksrum på Storgatan 45 (Trygghetscentret) för möten och utbildningar

Kontakt

Mikael Nilsson
IT-pedagog
E-post: mikael.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-157 77, 070-616 66 77
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne

Länkar