Med hjälp av e-tjänsten Dexter kan du följa ditt barns skolgång via webben. Med Dexter kan du anmäla sjukfrånvaro och se klasscheman.

Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning i skolärenden heter Dexter. På den här sidan kan du läsa mer om hur Dexter fungerar och de tjänster som erbjuds.
Till Dexter

Inloggning

I samband med att ditt barn börjar skolan får du som vårdnadshavare tillgång till Dexter vi inloggning med e-legitimation, till exempel Bank ID, länk till inloggningen finns bland annat på startsidan.  Till Dexter

Skolelever på väg in till skolan

Vårdnadshavare som saknar e-legitimation kan ansöka om användarnamn och lösenord från våra skoladministratörer.

Med din personliga inloggning kan till exempel följande tjänster användas:

  • Anmäla frånvaro
  • Se rapporterad frånvaro
  • Klasslista
  • Schema - elev
  • Frånvarolista
  • Elevkort
  • Närvaro och frånvaro registreras dagligen av undervisande lärare

Kontakt

Dexter år f-6

Dexter år 7-9

Dexter gymnasieskolan 

Länkar