Från elevens individuella utvecklingsplan till FN:s konvention om barns rättigheter. Sunne kommun arbetar med mål och styrdokument på olika nivåer som reglerar arbetet med kunskap, utveckling och barns rättigheter i samhället.

I menyn har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Du hittar också goda råd och information om vad skolan, kommunen och du som elev och förälder kan göra för att skapa en trygg och trevlig tillvaro i skolan. Det finns också information om hur ditt barn och du som elev kan få stöd i skolan.

  • För de elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året.
  • Varje enhet inom skola och barnomsorg gör en arbetsplan som varje år utvärderas i en kvalitetsredovisning
  • På nationell nivå finns läroplanen och Skolverkets kursplaner och betygskriterier som styr skolans inriktning. På internationell nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter. Se under rubriken Länkar

Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Länkar

Dexter, skolexpeditionen på webben

Med hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du här följa ditt barn i skolan. Du kan se aktuellt schema, planerade prov, sjukanmäla och följa närvarostatistiken. Varje elev på skolan har också sitt eget användarnamn och lösenord för att kunna göra detsamma. Skolexpeditionen på webben hanteras i systemet Dexter.
Gå vidare till skolexpeditionen på webben

Mål och ambitioner

I Sunne kommun har vi som målsättning att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. Att du också ska få känna dig delaktig och få insyn i det arbetet spelar stor roll för oss.

Skulle du ha klagomål på vår verksamhet har vi rutiner för hur du för fram dem. Vi är noga med att turordningen i hur du framför klagomål följs. Du hittar våra rutiner här.