Från elevens individuella utvecklingsplan till FN:s konvention om barns rättigheter. Sunne kommun arbetar med mål och styrdokument på olika nivåer som reglerar arbetet med kunskap, utveckling och barns rättigheter i samhället.

I menyn har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Du hittar också goda råd och information om vad skolan, kommunen och du som elev och förälder kan göra för att skapa en trygg och trevlig tillvaro i skolan. Det finns också information om hur ditt barn och du som elev kan få stöd i skolan.

 

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Dokument

Rutiner för klagomålshantering

Dexter, skolexpeditionen på webben

Med hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du här följa ditt barn i skolan. Du kan se aktuellt schema, planerade prov, sjukanmäla och följa närvarostatistiken. Varje elev på skolan har också sitt eget användarnamn och lösenord för att kunna göra detsamma. Skolexpeditionen på webben hanteras i systemet Dexter.
Gå vidare till skolexpeditionen på webben

Mål och ambitioner

I Sunne kommun har vi som målsättning att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. Att du också ska få känna dig delaktig och få insyn i det arbetet spelar stor roll för oss.

Skulle du ha klagomål på vår verksamhet har vi rutiner för hur du för fram dem. Vi är noga med att turordningen i hur du framför klagomål följs. Du hittar våra rutiner här.