Här finns viktig information om hur du öppnar respektive stänger bredbandstjänsten

Till hyresgäster i studentlägenheter, rutin för öppning respektive stängning av bredbandstjänster.


TeliaSonera beskriver rutinen för anslutning till bredband/tjänster som följer:


Hyresgäst/student har två alternativ.
Antingen används befintlig dator direkt in i fiberuttaget www.bredbandswebben.se

Där knappas personnummer, namn, adress och lägenhetsnummer in.
Lägenhetsnummer hittar du på avtalet. De fyra sista siffrorna i produktnumret som står på höger sida.       
                          exempel:              Produktnr     084-03-002-1121

Eller så ringer man kundtjänst 020-755 766 och beställer.


När hyresgäst/student flyttar så MÅSTE bredbandet avaktiveras hos kundtjänst 020-755 766 så nästa hyresgäst kan beställa.
Ingen uppsägningstid hos Telia.

Ex: Säger du upp lägenheten till 15/6 så säger du upp bredbandet till den 15/6.

 

Hyresgäst/student kan uppgradera bredbandet till 250 Mb/s eller 1 Gb/s 

om intresse finns av högre hastighet, även TV:n kan uppgraderas till de paket som finns enligt www.telia.se/privat/tv/

Uppgraderingskostnad fakturerar Telia hyresgäst/student.

Det går även att beställa individuell bredbandstelefoni.


När hyresgäst/student flyttar så MÅSTE individuella, uppgraderade tjänster avaktiveras hos kundtjänst 020-755 766.