Information angående Covid-19

2020-11-26

Fryxellska skolan

Vi har på vår skolenhet några få elever som testat positivt för covid-19.

 

Skolan har tagit beslut om att en undervisningsgrupp, där eleverna går, har distansstudier torsdag-fredag vecka 48 som en åtgärd att begränsa smittspridning. Skolledning har varit i kontakt med Smittskydd Värmland som tycker att åtgärden med distansundervisning för en undervisningsgrupp torsdag och fredag den här veckan är en åtgärd de stödjer.

 

Det är väldigt få elever som testat positivt på vår skola så Smittskydd Värmland känner ingen oro nu för att det ska bli spridning i verksamheten. Kunskapen som Smittskydd har är att det inte är skolan som driver på smittspridningen. Det är framför allt fritiden när elever umgås ute i samhället och på fritidsaktiviteter där smitta sprids.

 

Vi kommer att uppdaterar på vår nyhetssida hur det utvecklar sig på vår skola.