Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Den som är över 20 år kan ansöka om studiemedel hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Studiehjälpen till dig under 20 år består av tre olika typer av bidrag:

 • PortmonäStudiebidrag

  Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.
  Studiebidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka

 • Extra tillägg
  Du kan få extra tillägg om du och dina föräldrar/vårdnadshavare behöver mer pengar än studiebidraget. Detta måste du ansöka om.
  Till mer information på CSN:s webbplats

 • Inackorderingstillägg eller resebidrag
  Bidragen betalas ut av din hemkommun.
  Mer information och ansökan om rese- och inackorderingsstöd finns här

Mer information om studiemedel för dig som har fyllt 20 år hittar du på CSN:s webbplats, se länk under rubriken Länkar.

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Länkar