Substantiv, adjektiv och verb. Eleverna ska ha kunskaper om svenska språket och dess uppbyggnad.
Starttid:  2022-02-08
Sluttid:  2022-02-08
Klass:  7B
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  Svenska
Signatur:  NiS