Konsumentkunskap

Sidor i boken 114-123, 126-128, 133-139, 142 ord och begrepp, filmer se Teams
Starttid:  2022-03-29
Sluttid:  2022-03-29
Klass:  9E
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  HKK
Signatur:  SeI