Hållbar utveckling s. 43-67

Vad hållbar utveckling innebär, naturresurser, icke förnybara och förnybara naturresurser, ekologiska fotavtryck, energikällor.
Starttid:  2020-05-28
Sluttid:  2020-05-28
Klass:  7A
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  SO
Signatur:  SoE