Diagnos i matematik

På någon av matematiklektionerna under veckan.
Starttid:  2021-05-04
Sluttid:  2021-05-04
Klass:  9C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Matematik
Signatur:  UK