Texter finns på TEAMS

Bakgrunden till ismerna och IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM
Starttid:  2020-05-14
Sluttid:  2020-05-14
Klass:  9A
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  Bild
Signatur:  JoC