Bedömningsuppgift avsnittet Arbete och utbildning
Starttid:  2022-05-13
Sluttid:  2022-05-13
Klass:  8E
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  SO
Signatur:  StH