Nationella prov fungerar som ett stöd för läraren och gör att betygssättningen och bedömningen blir likvärdig. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

INSTÄLLDA VT  2020

Beslut av Skolverket

 

I årskurs 9 på högstadiet skriver eleverna nationella prov, alla elever i Sverige skriver på datum som Skolverket har bestämt, proven består av olika delprov. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen proven ska skrivas, på Fryxellska skolan försöker vi att lägga de skriftliga proven på förmiddagen.

De muntliga delproven ska genomföras på höstterminen från och med år 2018 under veckorna 45-50. Från vårterminen 2019 så skriver man vissa delar digitalt.

Under dokument finner man information från Skolverket och datum samt provtid

* Mer information finner ni på skolvekets hemsida

Kontakt

Ulrika Karlsson
Administratör
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00, 070-660 80 05
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne