Stipendier och projektpengar

Tag vara på dina möjligheter att få stipendier. Du kan söka stipendier för studier, forskning, sociala behov, vård, rehabilitering, kultur, idrott, volontärarbete eller resestipendier.

Ofta måste man uppfylla ett eller flera olika villkor för att kunna få ett stipendium.
Det vanligaste kravet brukar vara att du ska vara född eller bo i ett visst län, landskap, stift eller ort. Det är också vanligt med stipendier för personer som studerar på en viss ort, som går på en viss skola eller utbildning. Det förekommer också krav på ålder, kön, social bakgrund, maxinkomst med mera.

Söktjänst för stipendier

På stipendier.se kan du skicka in ett ansökningsformulär och få en specialgjord stipendiesökning med utgångspunkt från dina behov.

Till stipendier.se

I databasen finns 20 000 stipendier från hela världen. Efter ungefär en vecka får du besked per post om hur många stipendier man har hittat som passar dig. Då tar du också ställning till om du vill betala och få informationen hemskickad eller ej. Kostnad 250 kr.

Ofta måste man uppfylla ett eller flera olika villkor för att kunna få ett stipendium.
Det vanligaste kravet brukar vara att du ska vara född eller bo i ett visst län, landskap, stift eller ort. Det är också vanligt med stipendier för personer som studerar på en viss ort, som går på en viss skola eller utbildning. Det förekommer också krav på ålder, kön, social bakgrund, maxinkomst med mera.

Fler stipendier för studier

Bidrag till organisationer och projekt

Ungdomsstyrelsen har ofta, men inte alltid projektpengar att söka för utveckling av ungas kultur och fritid. Organisationsbidrag används till basverksamhet som till exempel administration. Projektbidrag går till projekt med ett speciellt tema eller inriktning.
Till ungdomsstyrelsen

Stipendier för särskilda satsningar

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Stödet ur Arvsfonden bör stärka barns, ungdomars och funktionshindrades rättigheter, inflytande och jämställdhet och öka deras livskvalitet och hälsa.

Till arvsfonden

Stipendier för studier utomlands

Det finns stipendier att söka för dig som vill studera utomlands.
Mer information finns på sidan Studera utomlands