Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.

Räddningsregion Bergslagen, RRB, är unikt på så sätt att det har byggts tillsammans av de ingående räddningstjänsterna och att det är det första i sitt slag utanför storstadsregionerna. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

42 kommuner med cirka 7 500 larm årligen

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna. 

Se presentationen av Räddningsregion Bergslagen

Titta gärna på filmer som finns på Räddningsregion Bergslagens Youtubekanal via denna länk 

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. 

Rätt resurser till rätt insatser

Räddningsregion Bergslagen som sträcker sig från Älvdalen i norr till Askersund i söder, Avesta i öster till Årjäng i väster kommer genom denna organisering ha lättare att sätta in lagom mycket resurser där de behövs.  

Peter Bergström är räddningschef för Räddningstjänsten i Sunne och i Torsby:

- Vi matchar rätt resurser till rätt händelser. Och vi får hjälp och stöd från en "bakre ledning" i en lugn miljö mot som det har varit tidigare, att allt ska ledas från en ibland kaotisk olycksplats, säger Peter Bergström.  

- Men vi har också insatsledare och styrkeledare på plats med sin geografiska kunskap, säger Peter Bergström. 

Den 12 maj 2020 startade den nya operativa ledningsorganisationen.   

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att:

  • snabbt få mycket resurser till en olycksplats,
  • leda stora insatser samt
  • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Ny lag från 1 januari 2021

RRB var först ut men en lagändring föreslås och fler räddningsregioner följer då RRB:s exempel. I början av maj 2020 kom en lagrådsremiss där regeringen föreslår att liknande organisationer för gemensam ledning ska skrivas in som krav i lagen om skydd mot olyckor. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Kommunerna ska sedan få fram till 1 januari 2022 på sig till för att uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

I början av maj 2020 kom en lagrådsremiss där regeringen föreslog att liknande organisationer för gemensam ledning ska skrivas in som krav i lagen om skydd mot olyckor. Utifrån detta beslutade riksdagen 21 oktober 2020 om förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Ändringarna innebär bland annat att:

  1. samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
  2. kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. I och med starten av RRB uppfyller de ingående kommunerna redan lagens intentioner. Övriga har fram till 1 januari 2022 på sig att göra samma sak.

 

(Texten är uppdaterad 10/11 2020. Först publicerad 7/5 2020)

Kontakt

Peter Bergström
Räddningschef
E-post: peter.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-301 40 79
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50, 070-518 01 58, 070-564 19 18
Besök: Villag 13, Sunne
Adress: Postkod: 110, 686 80 Sunne