Kursen riktar sig till dig som arbetar med heta arbeten. Med certifikatet, som kvitto på din kompetens, behöver du inte bli en säkerhetsrisk när du arbetar med heta arbeten.

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter och personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 
Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

I kursen framgår vad som är det vi kan kalla för obligatorisk kunskap. Kunskap som du måste behärska för att bli godkänd och få certifikatet.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkända deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för heta arbeten i fem år.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning är Mats Moberg, tel 0565 -163 58. Se rubriken Kontakt.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Kommande kurstillfällen

2020 erbjuder Brandskyddsföreningen kursen i Sunne vid två tillfällen.
2020-09-25
och
2020-12-11

Läs mer om kursen och anmäl dig här