Traditionellt har sedan 1800-talet den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Grundtanken var att varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk norm för hela yrkeskåren

De åtta uddarna representerar följande egenskaper:

  • Räddninstjänst logga - den åttauddiga stjärnanLojalitet
  • Kunskap
  • Mod
  • Omtanke
  • Skicklighet
  • Takt
  • Uppmärksamhet
  • Uthållighet

Den åttauddiga stjärnan finns hos de flesta svenska räddningstjänster och har oftast även respektive kommunvapen i mitten. Vår stjärna har därför Sunnes kommunvapen i mitten.