Kontakta överförmyndare

Överförmyndarnämnden
Tel: 0565-160 12, 160 22
E-post: 
overformyndarnamnden@sunne.se
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

I Sunne består överförmyndarnämnden av tre ledamöter. Om du klickar på namnen visas deras kontaktuppgifter.

Telefontid vardagar 8:30 - 11:30
Handläggare ansvarar för ärendehantering och administration på nämndens kansli.

Se längre ned på sidan.

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Engström Christina christina.engstrom@sunne.se 0565-160 22, vardagar kl 8.30 - 11.30 Överförmyndarhandläggare
Eriksson Lena lena.eriksson@sunne.se 0565-160 12, vardagar kl 8.30 - 11.30 Överförmyndarhandläggare