Kontakta överförmyndare

Överförmyndarnämnden
Tel: 0565-160 12, 160 22
E-post: 
overformyndarnamnden@sunne.se
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

I Sunne består överförmyndarnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. 

 • Gullström Bengt, ordförande
  E-post: bengt.gullstrom@sunne.se; bengt.gullstrom@telia.com
  Tel: 0565-920 03, 070-693 78 69
 • Persson Arne (S), vice ordförande
  Tel: 0565-131 95, 076-777 40 96
 • Pedersen Robert (M), ledamot
  Tel: 072-530 48 00
  E-post: 
  hansrobertpedersen@hotmail.com 

Telefontid vardagar 10-12
Handläggare ansvarar för ärendehantering och administration på nämndens kansli.

Se längre ned på sidan.

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Engström Christina christina.engstrom@sunne.se 0565-160 22, vardagar kl 8.30 - 11.30 Överförmyndarhandläggare
Eriksson Lena lena.eriksson@sunne.se 0565-160 12, vardagar kl 8.30 - 11.30 Överförmyndarhandläggare