Är du intresserad av att hjälpa barn som kommer till Sverige utan föräldrar? För alla utländska ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som ersatt vårdnadshavaren, ska en god man utses.

God man för ensamkommande barn

Gode mannen hjälper barnet i förmyndarens och vårdnadshavarens ställe. Det innebär att gode mannen ansvarar för både personliga och ekonomiska frågor. I  ditt uppdrag som god man ansvara du inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet vilket görs av boendet. Ditt uppdrag upphör om barnet lämnar Sverige eller får uppehållstillstånd.

I uppdraget ingår bland annat:

  • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
  • Vara till hjälp och närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Närvara vid polis och åklagare om barnet varit utsatt eller gjort sig skyldig till brott
  • Hålla sig uppdaterad  med barnets skolgång genom att medverka vid utvecklingssamtal
  • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård
  • Arbeta förr en återförening med familjen
  • Ha hand om barnets ekonomi