En person som inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarnämnden ser till att det här sköts rätt.

Vuxna och barn

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt de regler och lagar som finns för godmanskap och förvaltarskap. 

Nämnden har tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

Behöver du hjälp eller har frågor om godmanskap/förvaltarskap/förmyndarskap se kontaktinformation under rubriken Kontakt.

De regler som berör överförmyndarverksamheten kan du läsa om i föräldrabalken kapitel 11 - 16, se under rubriken Länkar. Det finns andra lagar som också berör området, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Det är kommunfullmäktige som antar nämndens reglemente (Se under rubriken Dokument). Länsstyrelsen kontrollerar verksamheten och styrs av föräldrabalken.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Christina Engström
Överförmyndarhandläggare
E-post: christina.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 22, måndag-onsdag kl.8.30-11.30, 072-203 16 77
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden 686 80 Sunne

Lena Eriksson
Överförmyndarhandläggare
E-post: lena.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-160 12, måndag-onsdag kl.8.30-11.30
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden 686 80 Sunne

Telefon- och besökstid måndag, tisdag och onsdag klockan 8.30 - 11.30

Övriga tider efter överenskommelse.

Till sidan med kontaktinformation överförmyndare

Frivilliga samhällsarbetare

Det finns en förening för alla som har uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Genom föreningen kan man få råd, stöd och teckna försäkringar.
Till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Till kontaktinformation för den lokala föreningen i Fryksdalen: Fryksdalens frivilliga samhällsarbetare