Sunne kommun har arbetat fram en klimatplan som sträcker sig till 2014.

vindkraftI klimatplanen finns vision, lokala miljömål och handlingsprogram med konkreta åtgärder för kommunen och kommunens bolag.

Arbetet med klimatplanen i Sunne har bedrivits i ett EU-projekt genom det europeiska projektet ASPIRE, Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe.

Region Värmland deltog i projektet inom ramen för det europeiska programmet ”Intelligent Energy Europe”.

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad och säkerhet, 686 80 Sunne