Sunne kommuns klimatplan gällde till och med 2014. Nu är den ersatt med Miljöstrategi 2018 - 2030.

vindkraft

I klimatplanen finns vision, lokala miljömål och handlingsprogram med konkreta åtgärder för kommunen och kommunens bolag.

Arbetet med klimatplanen i Sunne bedrevs i ett EU-projekt genom det europeiska projektet ASPIRE, Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe.

Region Värmland deltog i projektet inom ramen för det europeiska programmet ”Intelligent Energy Europe”.

Klimatplanen är nu ersatt av Miljöstrategi 2018 - 2030. Se under rubriken Dokument.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne