Tvättar du bilen hemma på gatan?

Att tvätta sin bil på gatan förorenar både mark och vatten. I de svenska vattendragen rinner det uppskattningsvis 2 000 ton olja, drygt fem ton tungmetaller och 5 000 ton rengöringskemikalier per år som följd av biltvättar som sker hemma i närheten av dagvattenbrunnar.

Att tvätta bilen hemma på gatan är något som Sunne kommun starkt avråder från. Det är acceptabelt att spola av sin bil hemma om man ställt bilen på en gräsbevuxen plats där vattnet inte rinner direkt till dagvattenbrunnen. Vid hemmatvätt ska miljögodkänt schampo användas. Avfettningsmedel ska inte användas! Att tvätta bilen oftare gör att man inte behöver använda så starka rengöringsmedel för att få bilen ren.

Det är bättre att den som vill tvätta bilen själv åker till en gör-det-själv-hall där avloppet är kopplat till en oljeavskiljare. Det allra bästa är att använda sig av en automattvätt, där doseringen av miljögodkända rengöringsmedel blir korrekt och i bästa fall återcirkuleras vattnet som används i automattvätten.     

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne