Sunner kommun får in cirka 970 miljoner kronor per år i intäkter

Sunne kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Skatteintäkterna baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige fastställt. Förutom skatteintäkter tar kommunen in intäkter i form av olika avgifter och taxor. Sunne kommun erhåller också ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

En annan viktig intäktskälla för kommunen är utjämningssystemet som finansieras av staten och kommunerna själva. Syftet med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet. Då ska invånare kunna få likvärdig service oberoende av inkomster och andra strukturella förhållanden.

 Vart kommer kommunens pengar ifrån

 

 

Kontakt

Anna Johnson
Ekonom
E-post: anna.johnson@sunne.se
Tel: 0565-160 37
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne