Kostenheten är enheten som gör måltider att längta till för våra små barn och elever i förskolan och skolan men också till våra äldre.

Måltider att längta till

Nyttiga frukter

Det är kommunens kostenhet som lagar frukost, lunch och mellanmål till våra barn och elever i förskolan och skolan, men också lunch och middag till våra äldre på äldreboende runt om i kommunen. Vi har också hand om maten som körs ut till våra äldre som bor hemma, men som kan behöva få hjälp med färdiglagad mat då orken tryter. Vi har också en allmän servering på seniorboendet Allégården, dit är alla är välkomna för att få en god, välsmakande och näringriktig lunch.

Vi inom kostenheten önskar att alla våra gäster ska känna sig välkomna till våra skolrestauranger och serveringar. Det ska vara en god och välsmakande måltid att längta till.

På våra äldreboenden, liksom de som får matdistribution kan man välja på två rätter till lunch. Kostenheten serverar även middagsserveringen vid en del äldreboenden i kommunen. 

Policy och riktlinjer

Kostenhetens policy och riktlinjer innehåller visioner och mål för kosten i Sunne kommun, med tanke på till exempel kvalitet och miljö.

TallriksmodellenVi sätter stor vikt på att våra måltider ska vara näringsriktiga och hoppas att vi inom en snar framtid kommer att uppnå det nationella målet på 30 % ekologiska livsmedel i våra måltider. Vi kommer på detta sätt att värna om miljön och hoppas på sikt också kunna få större andel närproducerade livsmedel på våra anbud.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om Bra Mat i förskola, skola och äldreomsorg. Dessa kan ni läsa mer om bland dokumenten i högerspalten.

Vi inom kostenheten vill att alla ska få den mat som de är i behov av. Skulle någon behöva ha specialkost går detta mycket bra. Personalen i köken har god kunskap om de olika specialkosterna. 

Beställning av specialkoster till förskola går genom BVC (Barnavårdscentralen) och till skolan genom skolsköterskan.

KockKök och personal

Inom kostenheten finns 11 tillagningskök och 12 mottagningskök.

 

 

Kontakt

Evalena Nilsson
Kostchef
E-post: evalena.m.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 03, 070-320 40 32
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kostenheten 686 80 Sunne

Jill Karlsson
Assistent
E-post: jill.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-163 47
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kostenheten, 686 80 Sunne