Kommunkansliets funktion är att stödja kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och förvaltningen.

Kommunchefens ansvarsområde

Vem som är kommunchef i Sunne kommun ser du under rubriken Kontakt.

Kommunchefens ansvarsområden är till exempel fysisk planering, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, kommuninformation och civilförsvarsfrågor.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne