Kommunkansliets funktion är att stödja kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och förvaltningen.

Kommunchefens ansvarsområde

Tillförordnad kommunchef i Sunne kommun är Anders Olsson.

Kommunchefens ansvarsområden är till exempel fysisk planering, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, kommuninformation och civilförsvarsfrågor.

Kontakt

Anders Olsson
Tillförordnad kommunchef
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansliet
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne