Med kommunikation och information jobbar vi för att nå medarbetare, invånare, företag och presumtiva inflyttare.

Kommunikationsstrategen har det övergripande ansvaret för Sunne kommuns sätt att kommunicera med omgivningen till exempel via den här webbplatsen, sociala medier, genom trycksaker, annonsering, för kommunens pressmeddelanden och presskontakter.

Andra kanaler är intranätet, det interna nyhetsbrevet Sunne direkt, broschyrer, övriga trycksaker, bildspel, digitala medier med mera.

Jobbet kan delas in i fyra huvudområden:

  • intern information till kommunens medarbetare och förtroendevalda
  • lokal information till kommuninvånarna
  • extern information till målgrupper utanför den egna kommunen
  • strategiskt arbete med kommunikation via kommunens ledningsgrupp

Webbansvarig tar hand om att webbplatsen fungerar praktiskt.

Under rubriken Dokument finns några styrdokument som utgör grunden för kommunens kommunikationsarbete.

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Lisbeth Malmström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: lisbeth.malmstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 51
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne