I Sunne kommun finns en förvaltning med sex verksamhetsområden: vård och omsorg, individstöd, barns lärande, ungdomars- och vuxnas lärande, samhällsbyggnad och säkerhet samt teknik och kost.

Verksamhetsområden

Förvaltningschef: Berit Westergren, kommunchef

  • Individstöd 
    Ansvarsområden: individ- och familjeomsorg (IFO), ensamkommande barn, socialpsykiatri, elevhälsan, LSS, arbetsmarknadsenheten.
    Felicia Weinberg, verksamhetschef 

Kontakt

Kommunväxeln
Tel: 0565-160 00
E-post till Sunne kommun

Växeln är öppen måndag-torsdag klockan 07.30-12.00, 13.00-16.00.
Fredagar klockan 07.30-12.00, 13.00-15.00

Kontakter i Sunne kommun

Politisk organisation

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, miljö- och bygglovsnämnd, revision, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har tre utskott: allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.

Läs mer om den politiska organisationen här

Våra politiker är valda för att styra och fatta beslut i kommunen. Tjänstemännen verkställer och genomför arbetet.