I Sunne kommun finns en förvaltning med fem verksamhetsområden: vård och omsorg, individstöd, barns lärande, ungdomars- och vuxnas lärande, samhällsbyggnad.

Bilden visar förvaltningsorganisationen, med kommunens verksamheter och tillhörande enheter. Du kan hämta bilden som en pdf, se rubriken Dokument.

Verksamhetsområden

Förvaltningschef: Berit Westergren, kommunchef

 • Individstöd 
  Ansvarsområden: individ- och familjeomsorg (IFO), ensamkommande barn, socialpsykiatri, elevhälsan, LSS, arbetsmarknadsenheten
  Felicia Weinberg, verksamhetschef 
 • Ungdomars och vuxnas lärande 
  Ansvarsområden: grundskola 7-9, gymnasiet, yrkeshögskola, SFI, Komvux
  Ylva Winther, verksamhetschef

 • Samhällsbyggnad
  Ansvarsområden:  plan och projekt, trafik och park, vatten och avlopp, avfall, el, kost, miljö och bygg, räddningstjänst, näringsliv, kultur, fritid
  Anders Olsson, verksamhetschef 

 

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Politisk organisation

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, miljö- och bygglovsnämnd, revision, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har tre utskott: allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.

Läs mer om den politiska organisationen här

Våra politiker är valda för att styra och fatta beslut i kommunen. Tjänstemännen verkställer och genomför arbetet.