Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025, som ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Sunne har många små och medelstora företag i skiftande branscher. Enligt företagarna själva har Sunne Värmlands bästa företagsklimat - 25:e plats i Sverige, vilket betyder bäst i Värmland. Mätningen görs av Svenskt Näringsliv.

Sunne kommun, mitt i Värmland – i det natursköna Fryksdalen har cirka 13 400 invånare, varav 5 000 bor i centralorten. De större orterna i övrigt är Rottneros och kyrkbyarna Lysvik, Gräsmark, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik. Här har du nära till allt och kan förena arbete med fritid, kultur och närhet till naturen. 

Vi är en kommun i utveckling, nya företag etablerar sig här och både affärsliv och samhällsliv utvecklas vidare.Vi är också kända för både sommar- och vinterturism med besöksmål som Mårbacka, Rottneros Park, Västanå teater, Selma spa och Ski Sunne.

Från Sunne är det 6,5 mil till Karlstad, 20 mil till Oslo, 30 mil till Göteborg och 40 mil till Stockholm. Det går lätt att ta sig till och från Sunne med tåg, buss eller med bil via Europaväg 45 som passerar Sunne. På en halvtimme når du flygplatserna i Karlstad och Torsby.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Vår värdegrund i Sunne kommun är respekt, utveckling och professionalism. Alla vi, drygt 1 000 årsarbetare i kommunen, diskuterar regelbundet vårt uppdrag och vår verksamhet. Vi strävar vidare efter en verksamhet som medborgarna i Sunne är nöjda med och där medarbetarna trivs.