Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025, som ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Sunne har många små och medelstora företag i skiftande branscher. Enligt företagarna själva har Sunne Värmlands bästa företagsklimat - 25:e plats i Sverige, vilket betyder bäst i Värmland. Mätningen görs av Svenskt Näringsliv.

Sunne kommun, mitt i Värmland – i det natursköna Fryksdalen har cirka 13 400 invånare, varav 5 000 bor i centralorten. De större orterna i övrigt är Rottneros och kyrkbyarna Lysvik, Gräsmark, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik. Här har du nära till allt och kan förena arbete med fritid, kultur och närhet till naturen. 

Vi är en kommun i utveckling, nya företag etablerar sig här och både affärsliv och samhällsliv utvecklas vidare.Vi är också kända för både sommar- och vinterturism med besöksmål som Mårbacka, Rottneros Park, Västanå teater, Selma spa och Ski Sunne.

Från Sunne är det 6,5 mil till Karlstad, 20 mil till Oslo, 30 mil till Göteborg och 40 mil till Stockholm. Det går lätt att ta sig till och från Sunne med tåg, buss eller med bil via Europaväg 45 som passerar Sunne. På en halvtimme når du flygplatserna i Karlstad och Torsby. 

Unik miljö i Rottneros park på film 2020-01-15

I Värmland finns många spännande kulturmiljöer. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de är riksintressanta. Länsstyrelsen Värmland har genom projektet CUPIDO, där Sunne kommun och Rottneros Park är med, bland annat gjort en film om Rottneros Park

Betelkyrkan i Sunne monteras ner och tas tillvara 2019-12-20

Betelkyrkan i Sunne monteras ner och så mycket som möjligt av byggnaden ska bevaras - men på annan plats - eftersom byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Sunne Fastighets AB köper gamla Hotell Selma i Sunne 2019-12-18

Sunne Fastighets AB har köpt gamla Hotell Selma Lagerlöf för 16 miljoner kronor. Det blir kommunal verksamhet i lokalerna och sannolikt också hyreslägenheter. Det finns även plats åt andra etableringar i husets 8 000 kvadrat. Fler aktörer är intresserade

Stort steg mot förverkligande av Climate Arena i Sunne 2019-12-18

Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan Sunne kommun och företaget Climate Arena som vill bygga en testanläggning för fordon på fastigheten Södra Viken 1:8. Området är 167 hektar. Markanvisningsavtalet är ett stort steg framåt i projektet.

Upplysning 2019-12-09

Vi har fått samtal från flera Sunnebor om att ett företag som kallar sig VVS-tjänst Norden ringer och erbjuder tjänster om rengöring av imkanaler och avloppsbrunnar bland annat. Vi vill upplysa om att Sunne kommun inte har något med företaget att göra.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Vår värdegrund i Sunne kommun är respekt, utveckling och professionalism. Alla vi, drygt 1 000 årsarbetare i kommunen, diskuterar regelbundet vårt uppdrag och vår verksamhet. Vi strävar vidare efter en verksamhet som medborgarna i Sunne är nöjda med och där medarbetarna trivs.