Förskolan ska stimulera utveckling och lärande och har ansvar för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Barn har olika slags behov

Särskilt stöd kan vara utformat på många olika sätt utifrån barnets behov. Det kan handla om att få plats i en mindre grupp, hjälp för barn med fysisk funktionsnedsättning som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Det kan vara extrastädning för barn med allergier eller specialpedagogiskt stöd  i gruppen.

Välkommen att ta kontakt med oss

Behöver ditt barn hjälp och stöd i någon form är du alltid välkommen att ta kontakt med personalen i förskolan där ditt barn går.

Har du frågor om särskilt stöd redan innan ni har fått en förskoleplats är du välkommen att höra av dig till någon av rektorerna i förskolan, för att lösa ditt barns förskoleplacering på bästa sätt, se länk i högerspalten.

Handlingsplan

Rektor ansvarar tillsammans med förskollärarna att att möta de barn som behöver särskilda stödåtgärder.

Stödet utgår från det enskilda barnets behov och kan formuleras i en plan som beskriver vad förskolans ansvar för att stödja barnet på bästa sätt. Vårdnadshavare är alltid delaktiga i utformningen av handlingsplanen.

Kontakt

Anne-Marie Holm
Specialpedagog
E-post: anne-marie.holm@sunne.se
Tel: 0565-164 35, 076-100 12 84
Besök: Brårudsvägen 2, Sunne
Adress: 33. Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne