Förskole och fritidsportalen Sunne

2016-10-24

Förskola och fritids har bytt från Dexter till Förskole och fritidsportalen Sunne. Det är numera här du ansöker om förskole och fritidsplats, ändrar i schema, inkomstuppgift och säger upp en placering.

Att göra en ansökan om förskole- eller fritidsplats kräver ingen inloggning. Det behöver du däremot för att kontrollera, uppdatera eller ändra dina uppgifter om du har en plats.
Ansöka om förskole- eller fritidsplats

Inloggning 

Med bytet från Dexter till Förskole och fritidsportalen Sunne ändras inloggningen till e-legitimation för vårdnadshavare. Om du som användare inte kan få tillgång till internet eller e-legitimation, kontakta Sunne kommun 0565-16000 så hittar vi ett alternativ som fungerar.

I och med stängningen av Dexter har alla scheman nollställts. Logga in så snart som möjligt på Förskole och fritidsportalen Sunne, lämna schema och kontrollera att dina andra uppgifter stämmer.
Till Förskole- och fritidsportalen Sunne

Mina sidor

Som inloggad har du tillgång till "Mina sidor". Där kan du se dina aktuella placeringar, scheman och inkomstuppgifter. Du kan också ändra scheman, hushållets inkomst och säga upp dina placeringar. Eftersom e-legitimation motsvarar din underskrift, kan du också svara på platserbjudanden.

Kontakt

Mikael Nilsson
IT-pedagog
E-post: mikael.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-157 77, 070-616 66 77
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Östra förskolan, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Barns lärande, 686 80 Sunne