Förskolan ska stimulera utveckling och lärande och har ansvar för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Barn har olika slags behov

Särskilt stöd kan vara utformat på många olika sätt utifrån barnets behov. Det kan handla om att få plats i en mindre grupp, hjälp för barn med fysisk funktionsnedsättning som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Det kan vara extrastädning för barn med allergier eller specialpedagogiskt stöd  i gruppen.

Välkommen att ta kontakt med oss

Behöver ditt barn hjälp och stöd i någon form är du alltid välkommen att ta kontakt med personalen i förskolan där ditt barn går.

Har du frågor om särskilt stöd redan innan ni har fått en förskoleplats är du välkommen att höra av dig till någon av rektorerna i förskolan, för att lösa ditt barns förskoleplacering på bästa sätt, se länk i högerspalten.

Handlingsplan

Rektor ansvarar tillsammans med förskollärarna att att möta de barn som behöver särskilda stödåtgärder.

Stödet utgår från det enskilda barnets behov och kan formuleras i en plan som beskriver vad förskolans ansvar för att stödja barnet på bästa sätt. Vårdnadshavare är alltid delaktiga i utformningen av handlingsplanen.

Kontakt

Pernilla Larsson
Rektor, Östra sidan
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60, 073-070 32 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33.Förskola,  686 80 Sunne