Förskolan ska stimulera utveckling och lärande och har ansvar för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Barn kan ha olika slags funktionshinder, synliga och osynliga

JärnvägsspårSärskilt stöd kan vara utformat på många olika sätt. Det kan handla om att få plats i en mindre grupp, hjälp för barn med fysiska funktionshinder som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Det kan vara specialpedagogiskt stöd eller extrastädning för barn med allergier. Ibland kan schemat utformas för att passa barn med vissa behov. 

Välkommen att ta kontakt med oss

Behöver du hjälp och stöd i någon form är du alltid välkommen att ta kontakt med personalen i förskolan där ditt barn går.

Har du frågor om särskilt stöd redan innan ni har fått en förskoleplats är du välkommen att höra av dig till någon av förskolecheferna, så att vi kan lösa ditt barns förskoleplacering på bästa sätt, se länk i högerspalten.

Handlingsplan

Förskolechef ansvarar tillsammans med förskolans pedagoger för att att möta de barn som behöver särskilda stödåtgärder. 

Stödet utgår från det enskilda barnets behov och kan formuleras i en plan som beskriver vad förskolans verksamhet och undervisning ska göra för att hjälpa barnet. Vårdnadshavare är alltid delaktiga i utformningen av handlingsplanen.

Kontakt

Pernilla Larsson
Förskolechef, Östra sidan
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60, 073-070 32 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33.Förskoleexpeditionen,  686 80 Sunne