I Sunne kommun finns 12 förskolor för barn 1-5 år eller till dess att barnet börjar förskoleklass eller skola. Här finns också 7 fritids som alla ligger i anslutning till skolorna i Sunne kommun.

Du kan klicka i kartan för att få en kort presentation och vägbeskrivning till de olika platserna och du kan även zooma, förflytta dig i kartan och göra den större. 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne