Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag, där företaget under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om exploatering inom ett visst område.

Genom detaljplaner och markanvisning kan kommunen uppfylla de mål och visioner som finns för kommunens utveckling och tillväxt.

På de här sidorna listar vi när markanvisningar är öppna för anbud, områden som kommer att markanvisas och markanvisade projekt. 

Prenumerera på information om aktuella markanvisningar

För att få information om aktuella markanvisningar så kan du starta en prenumeration. Skicka en e-post till markanvisning@sunne.se, så läggs du med i e-postutskicket.

För att avsluta prenumerationen skickar du ett meddelande till samma e-postadress och meddelar att du inte längre är intresserad.