Från:                                           Tobias Eriksson <tobias.eriksson83@gmail.com>

Skickat:                                      den 20 oktober 2020 15:18

Till:                                              Gunilla Nyström

Ämne:                                        Entledigande

 

Hej 

Jag skulle vilja bli entledigande från mitt uppdrag som ordförande i allmänna utskottet och som ledamot.

 

Mvh Tobias