Från:                                           Sophie Janulf

Skickat:                                      den 24 februari 2020 16:52

Till:                                              Gunilla Nyström

Ämne:                                        Avsägning BU-ledamotplats

 

Hej Gunilla,

 

Härmed avsäger jag mig min plats som ledamot i Bildningsutskottet

 

Hälsningar Sophie Janulf

 

Hämta Outlook för iOS