Från:                                           Karl-Johan Adolfsson <kjadolfsson47@gmail.com>

Skickat:                                      den 5 juni 2020 13:33

Till:                                              Gunilla Nyström

Ämne:                                        Val av yrkesrevisorer för Sundsbergsstiftelsen

 

Kommunfullmäktige valde 2019-02-11 § 13 PwC som yrkesrevisorer för bl a Sundsbergsstiftelsen. 

Stiftelsens styrelse har ansett att PwC är för dyra för den lilla verksamhet som de har och därför sagt upp PwC. Uppsägningen har accepterats. Styrelsen har i stället gjort upp med Baker Tilly Fryken AB, Sunne att åta sig uppdraget.

 

Valberedningen har behandlat frågan per email.

 

Valberedningen föreslår Kommunfullmäktige

att som revisorer för Stiftelsen Sundsbergs Gård välja Baker Tilly Fryken AB, Sunne.

 

Karl-Johan Adolfsson (C)

Valberedningens ordf.