Första spadtaget för nya förskolan i Sunne

2017-03-16

Med små spadar, bygghjälmar och gula västar tog barn från Östra förskolan första spadtaget för nya förskolan på Torvnäs i Sunne tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Barnen på Östra förskolan tar första spadtaget för nya förskolan på Torvnäs tillsammans med kommunchefen Berit Westergren, förskolechefen Pernilla Larsson, projekingenjören Maja Hallberg, kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr och tf verksamhetschefen för barns lärande, Anna Ullenius

– Det här spadtaget, som vi tar tillsammans, har jag verkligen sett fram emot. Det är en viktig dag! Nu bygger  vi stort och fint för Sunnes barn. Det här är en av Sunnes större satsningar de senaste åren, säger Gunilla Ingemyr (C).

Förskolan ska byggas miljömässigt och pedagogiskt hållbar och är planerad efter verksamhetens behov.

Den byggs flexibel för att kunna anpassas till nya behov i framtiden och vara lönsam på längre sikt. Kommunfullmäktige tog beslutet 6 mars.

Projektet genomförs i partneringsamverkan där ByggDialog är totalentreprenör och Sunne kommun beställare.

 • Byggs för 108 barn
 • Sysselsätter i byggfas 2 cirka 30 hantverkare på arbetsplatsen samt ett antal tjänstemän och konsulter
 • Förväntas stå inflyttningsklar i slutet av mars 2018
 • SundaHus används för registrering av inbyggda material och mängder. Medvetna materialval skapar förutsättningar för att minska på miljöbelastninge
 • Fler avdelningar ger samverkansvinster
 • Väl utrustad, får tillagningskök och en pedagogisk utemiljö för barnen
 • Möjliggör effektivare personalschema - fler jobbar mitt på dagen när flest barn är i verksamheten
 • Likvärdig pedagogisk metodik där lärarnas kompetenser kan användas på bästa vis
 • Barn har behov av utrymme for att kunna röra sig fritt vilket den nya förskolan tar hänsyn till. Rörelse utvecklar grovmotoriken vilket underlättar barns språk- och läsinlärning
 • En avdelning kan på sikt erbjuda verksamhet kväll, natt och helg (kräver dock ett särskilt politiskt beslut innan det kan starta)
 • En attraktiv förskola kan locka nya barnfamiljer till Sunne
 • När Torvnäs förskola står färdig kan några tillfälliga förskoleavdelningar avvecklas, bland annat förskolorna Åmberg, Hea och Östra förskolan. Östra förskolan har då kvar några avdelningar och
  en mottagningsenhet
 • Fler avdelningar ger större flexibilitet och möjlighet till avgränsningar vid smitta

I totalsumman 43,6 miljoner kronor är allting medräknat, även inventarier och en pedagogisk utemiljö.1 miljon kronor är använt till förprojektering 2016. 32 miljoner kronor finns i investeringsbudgeten för 2017. 10,6 miljoner kronor flyttas från projektet "södra bron över Frykensundet" till bygget av förskolan, 2018.