Vill jobba för en fossiloberoende fordonsflotta i Sunne

2016-11-23

Sunne kommun ska verka för att på sikt övergå helt till en fossiloberoende fordonsflotta genom projektet Green Drive Region. Syftet är att minska koldioxidutsläppen.

Gunilla Ingemyr vid ratten i en av Sunne kommuns elbilar. Passagerare är allmänna utskottets politiker Henrik Frykberger (M), Tobias Eriksson(S), Agneta Carlsson(S) och Björn Gillberg(Hela Sunne)

Green Drive Regions syfte är att skapa engagmang kring målet att 10 procent av alla personbilar i deltagande kommuner, däribland Sunne, ska vara  fossiloberoende i slutet av 2018. Detta är ett steg i det långsiktiga nationella målet om en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Genom att delta i Green Drive Regions budkavle lovar Sunne kommun att tillsammans med projektet verka för att öka andelen fossiloberoende fordon som ska minska koldioxidutsläppen. Unikt för projektet är att det är tekniköverskridande och inkluderar både vätgas, el och biodrivmedel.

På onsdagen 23 november fanns Green Drive Region på Teatertorget i Sunne. Intresserade fick information om projektet samt om olika drivmedel och möjligheten att provköra en elbil.

Kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr, signerade ett dokument för att – som en symbolisk gest – visa att kommunen ska verka för att helt övergå till en fossiloberoende fordonsflotta.

Gunilla Ingemyr skriver på dokumentet som en symbolisk handling för att Sunne ska jobba för en fossiloberoende fordonsflotta

 Mer om Green Drive Region
Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén "budkavlen". Under hösten 2016 turnerar budkavlen i Värmland  för att samverka kring el, vätgas och biodrivmedel tillsammans med kommunerna.

Budkavlen genomfördes i Dalarna under våren 2016. Budkavlen färdas genom kommunerna ett flertal gånger, både i Sverige och Norge, fram till att projektet avslutas 2018. Under tre år ska projektet bland annat arbeta för att nya och tydligare strategier tas fram i berörda kommuner.