Valberedningen föreslår namn till presidierna

2016-08-24

Samtliga nuvarande presidieledamöter i kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har avsagt sig sina presidieposter. Nya namn föreslås nu till kommunfullmäktige.

Samtliga nuvarande presidieledamöter i kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har avsagt sig sina presidieposter - läs gårdagens nyhet om detta.

Valberedningen i Sunne kommun hade därför möte under torsdagen och ger följande förslag till kommunfullmäktige 29 augusti:

Välj dessa som presidium i kommunstyrelsen 1 september 2016 till 31 december 2018: ordförande Gunilla Ingemyr(C), 1:e vice ordförande Henrik Frykberger (M), 2:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).

Välj dessa som presidium i miljö- och bygglovsnämnden 1 september 2016 till 31 december 2018: ordförande Marianne Åhman (L), Tomas Waldenström(M), Helena Anshammar(S).

Namnförslag till fullmäktiges presidium lämnas direkt under kommunfullmäktiges sammanträde.

 

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne