Valberedningen arbetar för en ny politisk majoritet

2016-07-01

En ny politisk majoritet ska tas fram. Det beslutade kommunens valberedning vid sitt först sammanträde i går eftermiddag.

När Socialdemokraternas budgetförslag blev nerröstat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni meddelade kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson att S bryter sin valtekniska samverkan med HS, V och MP.

Han förklarade att socialdemokraterna tar ansvar för att finna en ny lösning som ska ge en stabil politik i Sunne. Tobias Eriksson kallade till valberedning, som höll ett första möte i går kväll. Valberedningen beslutade att en ny politisk majoritet ska tas fram till den 10 augusti då nästa sammanträde är. Det beslutades också att kommunstyrelsen ska bereda frågan om alla förtroendeuppdrag som fullmäktige förfogar över vid sammanträdet den 16 augusti.

Efter valet kom S, HS, MP och överens om valteknisk samverkan. Det var när HS gav sitt stöd till C,M och L:s budgetförslag i fullmäktige som S avbröt partiernas samverkan.

Valberedningens möte i går eftermiddag är en inledning för att diskutera en ny politisk majoritet som ska vara klar till fullmäktiges sammanträde i augusti.

­ Alla partiföreträdare och partierna jobbar sedan vidare med detta under sommaren. En ny majoritet ska fram. Tills vidare sitter vi kvar på de poster vi har, tar ansvar och jobbar vidare. Nu ska vi lägga en ny, stabil grund. På kommunfullmäktige i augusti vet vi var vi står, säger Tobias Eriksson.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne