Vägarbete på Storgatan i Sunne startar 14 augusti

2017-08-11

En spillvattenledning ska renoveras på Storgatan i Sunne, i höjd med övergångsstället mot Skäggebergsskolan fram till Allégatan. Arbetet startar måndag 14 augusti och beräknas ta cirka 2,5 veckor.

Storgatan regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen, vilket kan skapa fördröjningar i trafiken. Så ta lite extra god tid på dig när du vet att du ska passera arbetsplatsen.

Gångtrafikanter hänvisas till gångbanan på norra sidan. Följ skyltning för att komma över till Skäggebergsskolan.