Sunne utökar satsningen på barnens trivsel

2016-08-23

Sunne kommun är Nordens första kommun som jobbar med både Trivselprogrammet i grundskolan och nu även Trivselpatrullen (TP) i alla förskolor.

Sunne utökar därmed satsningen på att aktivera och inkludera alla barn under skoldagen. Ingen ska behöva känna sig ensam eller åsidosatt.

– De gemensamma rastaktiviteterna på våra F-6 skolor har ökat gemenskapen och tryggheten bland våra elever. Därför satsar vi nu vidare i förskolan för att öka barnens trivsel, säger Anna Ullenius, tf verksamhetschef barns lärande, Sunne kommun.

Trivselpatrullen är ett förebyggande arbete och ett pedagogiskt verktyg. Förskolan ska med hjälp av verktyget öka kontinuiteten av lek och fysisk aktivitet.

Trivselpatrullens mål:

• Skapa lustfyllt lärande med läroplanen som grund

• Ge varierad lek både inomhus och utomhus

• Bygga vänskapsrelationer

• Reducera konflikter

• Skapa goda möjligheter till lek och samspel

• Uppmuntra inkludering och behandla varandra med respekt

• Skapa trygghet och en röd tråd förskola/skola vid skolformsövergångar

• Integrera planen mot kränkande behandling och diskriminering i vardagen

 All personal på förskolan i Sunne utbildas två gånger per år i lek och aktivitet och den personal som speciellt ansvarar för TP i sin förskola träffas ytterligare två gånger per år.  Personalen anordnar aktiviteter på förskolan där de äldsta barnen i förskolan blir Trivselpatrull. Med synliga TP-västar ansvarar barnen för att ta fram lekmaterial och tillsammans med de vuxna sätta igång kul lekar som alla får vara med på. En varierad och fin lekmanual ger inspiration till spännande och kul lekar som fokuserar på samarbete och glädje! Barnen får patrullbevis och diplom och de får en TP-tavla där veckans lekar presenteras.

• 25 augusti – informationsträff för all personal i alla förskolor i Sunne kommun

• 20 oktober utbildas all personal i förskolan i lekar och aktiviteter i Trivselpatrullens regi

Norska skolor har redan mycket goda erfarenheter av Trivselprogrammet i förskolan.

Kontakt

Anna Ullenius
Tf verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne