Sunne stärker integrationsarbetet för kvinnor

2017-09-22

Sunne kommun stärker integrationsarbetet för nyanlända kvinnor. Kommunen har fått 350 000 kronor i statligt bidrag från länsstyrelsen för att driva projektet SINK (Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun).

– Vi vill få nyanlända tjejer och kvinnor och tjejer att komma ifrån isolering i hemmen. Vi vill skapa en mötesplats med tillfälle att prata svenska och hitta nya vänner. Vi bjuder även in svenskfödda kvinnor och tjejer till projektet, säger Anna Folmer Söderberg, integrationssamordnare i Sunne kommun.

Mötesplatsen blir söndagar kl 15-17 på Vägvisaren i Sunne, Kvarngatan 7, med start 1 oktober 2017.
– Kvinnorna ska själva från gång till gång kunna bestämma vad de vill göra de här timmarna, men vi tänker oss att vi umgås, bakar, dansar provar instrument, sporter, gör utflykter och studiebesök till exempel.

Tanken är också att ha en del föreläsningar om värdegrund, jämställdhet och demokrati, natur, hälsa, entrprenörskap, gemenskap, handarbete, kultur, trädgårdsarbete, jordbruk, skönhetsvård, samhällsinformation, bank och försäkringar.

– Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Varje söndag deltar två volontärer från ideella föreningar och civilsamhället samt att två medhjälpare –  Zaina Helal från Syrien och Hawa Mohammadi från Afghanistan – har knutits till projektet som pågår ett år.
– Vi lägger mötet på söndagar när männen oftast är hemma så att kvinnorna ska kunna komma hit utan barn. Vi vill skapa lite tid och utrymme för dem utanför familjen.

Sunne kommun jobbar på många olika fronter med att få till en bra integration. Bland annat genom projekten Connecting people, Familjecentralen för nyanlända barnfamiljer, Värmlandsmodellen, projektet Etablerad i Sunne, projektet Värmlands Nya, projektet Värmlands Mansforum – Interkulturella Mansgrupper och integrationsprojekt i föreningslivet och skolan.

– Vi samarbetar med flera av de andra projekten och nu finns det något för all integration i Sunne. Det känns väldigt bra, tycker Anna Folmer Söderberg.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Kvarngatan 7
Adress: 1. Integrationsenheten
686 80 Sunne