Sunne samverkar för att skapa rally-yra 2018

2017-10-13 Samverkar för att skapa rally-yra i Sunne 2018, fr v Anders Pertun, vd Selma spa, Gunilla Ingemyr(C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Tobias Eriksson(S), oppositionsråd, Marielle Magnusson, företagscoach i Sunne kommun och Claes Edberg, chef Företagsmarknad, Fryksdalens sparbank.

Sunne kommun vill tillsammans med Fryksdalens Sparbank, Selma spa+ och övrigt näringsliv skapa förutsättningar för att Rally Sweden ska utvecklas till en riktig rally-fest i Sunne i februari 2018.

– Rally Sweden är ett av de viktigaste evenemangen för besöksnäringen i Sunne och ett fönster mot hela världen med miljontals tv-tittare. Sunne kommun vill engagera och samla företag och föreningar runt arrangemanget, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Kommunen tillsätter företagscoachen Marielle Magnusson som projektledare inför och under Rally Sweden 2018. Marielle har tidigare varit drivande tillsammans med centrumföreningen Mitt Sunne i event som rullskidloppet Inge Bråten Memorial och Sunne SummerMeet.

Rally Sweden i Sunne ska bli ett event som sätter avtryck, både hos besökare och Sunnebor.
– Vi värnar om att Rally Sweden och den populära Vargåsensträckan med Colins Crest ska finnas kvar. Allmänna utskottet i Sunne kommun har beslutat att utöka budgeten så att rallyt får totalt 350 000 kronor, 2018. Förslaget på en utökad budget kommer från början från socialdemokraterna. Nu fanns möjligheten att gå in med mer resurser i arrangemanget, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Rally Sweden har stor betydelse för Sunne och hela Värmland.
– Rally Sweden är ett viktigt event för besöksnäringen, handel och inte minst föreningslivet här i Sunne. Det som är viktigt för Sunne är viktigt för oss, därför stöttar vi kommunens och näringslivets satsning kring årets rally, säger Claes Edberg, chef Företagsmarknad, Fryksdalens sparbank.

Fryksdalens sparbank lägger 50 000 kronor plus 20 000 kronor för kringarrangemang. Selma Spa går in med 20 000 kronor för kringaktiviteter.
– Jag hoppas nu att företag i centrum och runtom i kommunen sluter upp kring arrangemanget för att skapa en riktig rally-yra. Det klarar vi av när vi gör det tillsammans, säger Marielle Magnusson.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne